Under följande punkter belyser jag fotografins betydelse där bilder är unika i sitt slag, andra för att de format våra tankar. Och några för att de har direkt påverkat vårt sätt att leva.

  • Bilder berättar
  • Bilder som förändrade världen
  • Bilder som förändrade vetenskapen
  • Bilder av Björn Lindberg
  • Bilder i konsten
  • Bilder på aktionÖppna länken:
https://www.dropbox.com/s/lv9zw477lhx9bt5/Fotografins%20betydelse%20-%20FinalXA4_BLhemsida.pdf