ToB-OmslagB

En bok om fotografi, mat och den svarta färgen.
– Smaken av svart –


Kan man äta svart mat?…. jag ville gå till ytterligheterna, reducera färgerna för att få matmotivet att bli mer som en grafisk form och därmed få maten att gestaltas som objekt. För att uppnå önskat resultat användes endast svarta ingredienser i de 29 recepten som kocken Jonas Borssén tagit fram. Här finns förrätter, huvudrätter och desserter med internationell prägel.

Det lär finnas en historia om X:et Ericson, som en gång ska ha tillfrågats om sin favoritfärg. - Rött. svarade han. - Varför det? frågade journalisten. - Ja blått då, för tusan!

I min värld är inte färger utbytbara riktigt på samma sätt som för X:et. Genom alla de år jag har fotograferat finns en färg som har intagit en alldeles särskild roll ...svart. Inte så att jag särskilt har fotograferat svarta motiv, eller särskilt har sökt mig till svart/vita produktioner. Snarare tvärt om. Det mesta av mina arbeten består av färgfoto, där grönt skall vara grönt och gult skall återges som just gult. Svart ska alltså vara svart också på färgfotografiet, och det är här möjligheterna - och svårigheterna - öppnas.

Svart är strängt taget ingen färg ens. Färg definieras som reflektion av ljus i en viss våglängd, men svart - idealt svart - innebär absorption av alla ljusets synliga våglängder och alltså ingen reflektion över huvud taget. Svart skulle alltså i egentlig mening vara frånvaro av reflektion, och därmed frånvaro av alla färger.
Men så kan möjligen en fysiker tala. Var och en som har sett svart vet att något ändå reflekteras, och det är detta något som fascinerat mig. Färgen svart, alltså, å ena sidan. Å andra sidan mitt dubbla beroende av mat. Dels, förstås, i form av den mat jag som varje människa måste äta. Men dels också mat som främst objekt för min profession - matfotografens.

En dag stod jag alltså där; svart å ena sidan, mat å den andra. Fotokonst å ena sidan. Matkonst å den andra. Kan man äta svart? Kan man njuta av svart? Kan man laga svart? Jag tog upp tanken med kocken Jonas Borssén, en av de få jag visste skulle förstå ungefär vart jag ville komma, och hans gensvar var omedelbart. Resultatet blev en bok. En fotobok om mat? En matbok om foto? Var så god och avgör själv. För min del är saken enkel - det är en bok om smaken av svart.

Björn Lindberg


Boken är på engelska och finns att köpa hos RÖNNELLS ANTIKVARIAT: http://ronnells.se

19cannel2
Svart Cannelloni


blackene
Sotare


blackfungustortelloni
Svart Fungus Tortelloni


blackmol2
Svart Mole Kyckling


blackvan
Svart Vanilj-Frukt-Sallad


bjorn_lindberg_22_low
Svart Ris med Pasilla Chile Sauce


bjorn_lindberg_26_low
Finsk Svart Memma; Pudding med körsbär.


bjorn_lindberg_29_low
Bläckfisk i sitt bläck