Under följande punkter belyser jag fotografins betydelse där bilder är unika i sitt slag, andra för att de format våra tankar. Och några för att de har direkt påverkat vårt sätt att leva.

• Bilder berättar
• Bilder som förändrade världen
• Bilder som förändrade vetenskapen
• Bilder i konsten
• Bilder på aktion

Skärmklipp 2019-12-27 21.55.21

Öppna länken:
https://www.dropbox.com/s/lv9zw477lhx9bt5/Fotografins%20betydelse%20-%20FinalXA4_BLhemsida.pdf?dl=0