MÅLTIDEN I BILD; historisk betraktelse över matbilden


Jag har sett matbildens utveckling sedan början av 1970-talet. Nu efter nästan fyra
decennier som matfotograf blev jag naturligtvis nyfiken på den fotografiska matbildens
tidigare betydelse och vårt förhållande till måltiden.
Betraktelsen börjar vid förra sekelskiftet där matfotografiet endast förekommer i
kokböcker. Efter andra världskriget utvecklas reklambranschen som därmed även bidrar
till utvecklingen. Senare kommer de stora förlagen med utgivning av mattidningar och
livsstilsmagasin där matbilden får en viktig roll.
Beskrivningen blir ett slags tidsdokument där också restauranghistoria ingår.


Läs mer: https://www.dropbox.com/s/iydhdijbns7biks/redigerad3%20kompl%20hist%20kokb%20kopia%203.pages.pdf?dl=0